HA­RALD NI­EL­SEN ME­MO­RI­AL

Moped - - SAMTIDIGT PÅ MOPEDGARAGET.SE -

(ef­ter upp­fin­na­ren av or­det moped!) har eta­ble­rat sig som en rik­tig mo­ped­hög­tid i Stock­holm. 14 maj körs det i år. För­ra årets sti­li­gas­te åka­re var nog Ul­rik Sand­gren, Mi­chael Sei­del och Pe­ter Ham­mar­berg från Sol­hem moped.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.