KLAR FÖR BA­NA

Moped - - KUSTOMIZER -

SVEN-ERIK ÅBERG, TORSÅ­KER,

ställ­de upp i täv­ling­en för and­ra gång­en. Ru­ti­nen spe­la­de ho­nom kanske ett spratt, när väl San- del­como­torn kvit­te­rats ut tog det in­te lång stund för­rän mo­pe­den i stort sett var klar. Men då tog Sven-Erik någ­ra steg bak­åt i verk­stan. Det var nå­got som in­te stäm­de ... ex­akt vad var svå­ra­re att sät­ta fing­ret på. Det blev ett helt om­tag för att hit­ta es­sen­sen i den skiss som han ha­de skic­kat in. Ett an­nat bak­slag var när lac­ke­ra­ren in­te vil­le be­fat­ta sig med den spe­ci­el­la ben­sin­tan­ken, en bä­ran­de del i de­sig­nen. För mycket buck­lor och re­por me­na­de han. Då togs en Sil­ver­pil­stank fram ur göm­mor­na. Ett gott andra­handsval, som smäl­ter nog så väl in i lin­jer­na. Ank­stjär­ten i ro­ad-ra­cing­stil kom­mer från ett an­nat Sil­ver­pils­byg­ge och där nå­gon­stans anar man att Lars-Erik sålt sin själ till fart­djä­vu­len. Var det där­för hans byg­ge i café­ra­cer­stil – SE-48 – in­te ba­ra såg mest verk­lig­hets­förank­rat ut av de fem – den såg ut­an tve­kan klart snab­bast ut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.