MAN ANAR NÅ­GOT

Moped - - SAMTIDIGT PÅ MOPEDGARAGET.SE -

slags triv­sel­ga­rage i bak­grun­den på Fred­rik Skölds bild. I för­grun­den är det i all­ra högs­ta grad hög triv­sel­fak­tor, med en Puch MS 50 – snart klar för som­ma­ren som Fred­rik skri­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.