”KÖPT IDAG 1 JU­NI = LYCKA.

Moped - - SAMTIDIGT PÅ MOPEDGARAGET.SE -

Årsmo­dell, ing­en aning!” skri­ver sig­na­tu­ren Backz­lick på Mo­peds hem­si­da. Vi kän­ner al­la igen den käns­lan. Det är för­stås mind­re vik­tigt med årsmo­dell och det fak­tum att mo­torn sak­nas. Så­dant re­der sig med ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.