MAR­TIN JONSSON NÖJER

Moped - - SAMTIDIGT PÅ MOPEDGARAGET.SE -

sig in­te med kos­me­tis­ka grepp när han vill ska­pa den op­ti­ma­la café­ra­cern av en Ya­ma­ha DT 50 MX. Sa­deln – ehh – är tunn som en ob­lat och den sing­el­mon­te­ra­de bak­fjäd­ring­en sig­na­le­rar kom­pe­tens bå­de vad gäl­ler byg­ge och kö­re­gen­ska­per. Fräckt lac­kad i vitt vil­ket ger en grafisk skär­pa med mo­tor och de­tal­jer i svart. Vil­ket byg­ge!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.