LARS SVENSSON HAR NÅ­GOT

Moped - - POSTILJONEN -

ovan­ligt. Vi är al­la li­te avis – på hans Her­cu­les K50 RX 1971. Kom­plett med tysk do­ku­men­ta­tion på grågrönt pap­per och ett äk­ta Cuppi­ni­sty­re. Sachs­mo­torn ut­strå­lar Deut­ches Ur­kraft och fjäd­rings­kom­po­nen­ter­na ser ut att va­ra bygg­da för alp­ex­pe­di­tio­ner. Sista bil­den i Lars in­skic­ka­de svit vi­sar sto­ra Her­cu­les och en be­tyd­ligt ta­ma­re MCB 1259 Shop­ping. Den ena ute­slu­ter in­te det and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.