BLANDRAS MED HEDERN I BEHÅLL

Moped - - POSTILJONEN -

”PENSIONERAD OBOTLIG 15-års­ro­man­ti­ker med gubb­vib­bar vil­ket gör att jag fö­re­drar gubb­mop­par för att kun­na kö­ra med hedern nå­got­sånär i behåll. Byg­ger gär­na des­sa själv av blan­da­de de­lar...” En sym­pa­tisk pro­gram­för­kla­ring från Bengt Nor­ling i Norr­täl­je. Hans ohe­li­ga al­li­ans mel­lan Monark och Mustang – en Mo­na­tang – bär syn för sä­gen. Smak­fullt kom­po­ne­rad ral­ly- och bruks­mo­ped med ka­pa­bel ut­strål­ning. Li­te mer flärd bju­der hans ”HQ Ca­bal­le­ro Se­no­ri­ta” på, ett skönt, två­fär­gat ihop­kok på skrot från käl­lar­val­ven. Pen­sel­må­lad med Ben­ga­lack. Bra job­bat, Bengt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.