BE­SÖK QVARNAMUSEET!

Moped - - POSTILJONEN -

Hej. Kom att tän­ka på ett li­tet mu­se­um när jag läs­te om Gö­ran Martins­sons mu­se­um i Mo­ped. Jag var där av en slump 2004. Mest mc men någ­ra mo­pe­der. Ud­da och långt ut på lan­det. Här är hem­si­dan:

www.qvarnamuseet.se

TRULSSON

SVAR: Qvarnamuseet var en ny­het för oss. Ett hund­ra­tal två­hju­ling­ar och öp­pet se­dan 1971. Det finns all­tid nå­got nytt gam­malt att upp­täc­ka. Tack för tips.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.