SVAR:

Moped - - POSTILJONEN -

Du har en mo­dell som in­te sål­des i Sve­ri­ge. Den he­ter Typ 114 och var en DKW-de­ka­le­rad Zwei­rad Uni­on, ett fö­re­tag som sjöng på sista ver­sen vid den här ti­den. Din mo­dell fanns lac­ke­rad i en ny­ans som kal­la­des Bermu­da­bei­geme­tal­lic, hur snygg som helst. En del finns att lä­sa här: www.

far­ben-schi­essl.de Här är en bra start­punkt för de­lar och färg: www.zwei­rad-uni­on

mo­peds.de. Pro­va ock­så: www.dkw-gey­er. com och kon­tak­ta dkw-mo­tor­rad-club.de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.