FY­RA SMAR­TA OM SLANG

Moped - - KAN SJÄLV! -

Nor­mal mop­pestor­lek 4x8 mm Finns trans­pa­rent el­ler svart, van­li­gast är si­li­kon el­ler plast.

Räk­na med att slang­ar­na stel­nar och blir hår­da, till­sat­ser i ben­si­nen stäl­ler till det för slang­till­ver­kar­na, rik­tig ben­sin­slang som tål är ar­me­rad och be­tyd­ligt tjoc­ka­re. Ser in­te in­te snyggt ut på mo­pe­der.

An­vänd gär­na ben­sin­slangs­kläm­mor i än­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.