TVÅ VIK­TI­GA OM KRAN OCH RESERV

Moped - - KAN SJÄLV! -

Om du har hit­tat fyn­det, Puchen som stått torrt på lo­gen i 30 år, änt­li­gen en Di­noblå Da­ko­ta. Vad du än gör, vrid IN­TE på ben­sinkra­nen. Då sab­bar du di­rekt kork­pack­ning­en, rätt of­ta går de att få tä­ta igen ba­ra ge­nom att läg­ga kra­nen i ben­sin någ­ra da­gar.

Ny ben­sinkran än­då? Ställ in hur myc­ket ben­sin du vill ha i re­serv­tan­ken ge­nom att ka­pa det långa plast­rö­ret un­der me­tall­filt­ret i vald längd. Of­ta är ett bra val sam­ma längd som ori­gi­nal­kra­nen. De ny­till­ver­ka­de kra­nar­na har all­tid för lång längd på rö­ret. Re­serv­tan­ken kan bli näs­tan hal­va tan­ken ibland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.