RON­NIE PE­TER­SONS PUCH UN­DER KLUBBAN!

Moped - - INHÄGNAT OMRÅDE -

Har du drömt om att äga en Puch med tung pro­vi­ni­ens? Hur skul­le det va­ra med en gul Flo­ri­da ti­di­ga­re ägd av en av värl­dens mest le­gen­da­ris­ka F1-fö­ra­re? Jepp, Ron­nie Pe­ter­son kör­de Puch! Mo­pe­den in­går i stor­sam­la­ren Kjell Ols­sons kol­lek­tion i Olofström. Sam­ling­en be­står av ca 250 bi­lar, mest Vol­vo, men ock­så ett hund­ra­tal mc och mo­pe­der, där Ron­ni­es Puch för­vän­tas stå för den he­tas­te bud­giv­ning­en. Vis­ning 20-21/9. Auk­tio­nen hålls på nä­tet 22-23/9. Mer in­fo från och med mit­ten av au­gusti på: www.bilweb.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.