BIMOPED KÖR HUMLE

Moped - - INHÄGNAT OMRÅDE -

Mo­peds gam­la Pi­a­g­gio Ape (bi på ita­li­ens­ka) är åter ute på vägar­na! Vi gav bort den är­ra­de da­men till Jens Grad­stock som vil­le byg­ga om den till bryg­ge­ri­bil. Nu är den klar, full­tan­kad med när­till­ver­kad hum­ledryck från Jens eget gårds­bryg­ge­ri. Men ef­ter en mil från yrks­sko­lan där den re­no­ve­rats och fått en ny på­bygg­nad tog det stopp. Den be­höv­de ba­ra vi­la, in­te mer än så. Ef­ter en sista in­trim­ning kan fir­ma­bi­len snart ses i trak­ten runt En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.