Sa­ra Svens­son och fri­kyr­komor­det i Kn­ut­by

Mord & Mysterier - - Sveriges Farligaste Kvinnor -

Kn­ut­by­mor­det är ett av de mest upp­märk­sam­ma­de brot­ten i Sve­ri­ge och ut­spe­la­de sig i en fri­kyr­ko­mil­jö. ”Barn­flic­kan” Sa­ra Svens­son ha­de gått bi­bel­sko­la och bo­satt sig i Kn­ut­by. Den 10 ja­nu­a­ri 2004 mör­da­des en kvin­na i Kn­ut­by­för­sam­ling­en, i hu­set in­till fann man en skott­ska­dad man.

Po­li­sen grep 33-åri­ga Sa­ra Svens­son som mis­s­tänkt för mord och mord­för­sök. Så små­ning­om grep man ock­så den mör­da­de kvin­nans ma­ke, pas­torn Hel­ge Foss­mo och ett otro­hets­dra­ma i för­sam­ling­en nys­ta­des upp. Sa­ra Svens­son, som ha­de haft ett för­hål­lan­de med Foss­mo, an­sågs ha ma­ni­pu­le­rats till att ut­fö­ra då­den.

När hon greps er­kän­de hon di­rekt och be­rät­ta­de att hon slängt vap­net från Ölands­bron. Foss­mo döm­des till livs­tids fäng­el­se för an­stif­tan till mord och mord­för­sök. Sa­ra Svens­son döm­des till rätts­psy­ki­a­trisk vård för mord och två mord­för­sök.

2011 släpp­tes hon fri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.