Su­san­ne Stark ne­ka­de mord

Mord & Mysterier - - Sveriges Farligaste Kvinnor -

Blev den förs­ta kvin­nan i Sve­ri­ge att dö­mas till livs­tids fäng­el­se. Hon döm­des i mars 1996 för att ha be­ställt mord på sin sam­bo och gett ho­nom sömn­me­del. Tor­pe­den slog ihjäl man­nen med en yxa när han låg och sov. En­ligt do­men kun­de miss­han­del lig­ga bakom hen­nes dåd. Su­san­ne Stark ne­ka­de till att ha med mor­det att gö­ra och har av­tjä­nat sitt straff i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.