Mor­det på John Len­non/ New York

Mord & Mysterier - - Semestertrend -

New York har fle­ra kän­da plat­ser som drar till sig mor­bid tu­rism. Som bygg­na­den Da­ko­ta buil­ding vid Cen­tral park där John Len­non bod­de och mör­da­des på trot­to­a­ren ut­an­för 1980. Än­kan Yo­ko Ono bor ­fort­fa­ran­de kvar i hu­set.

Här finns även Ground Ze­ro, min­nes­plat­sen ef­ter 11 sep­tem­ber-at­ten­ta­tet, som bli­vit en av sta­dens störs­ta ­tu­rist­attrak­tio­ner.

Foto: AP

Tu­ris­ter stan­nar of­ta till och fo­to­gra­fer por­ten till Da­ko­ta buil­ding, plat­sen där John Len­non mör­da­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.