Mor­det på Ver­ca­ce/ Mi­a­mi

Mord & Mysterier - - Semestertrend -

I Mi­a­mi Be­ach, Flo­ri­da har en spe­ci­ell trap­pa bli­vit ett väl­be­sökt tu­rist­mål. Den 15 ju­li 1997 sköts den ita­li­ens­ka mo­deska­pa­ren Gi­an­ni Ver­sa­ce på trap­pan till sitt hem. Hu­set är i dag om­byggt till ett lyx­ho­tell.

Foto: AP

Ing­et be­sök i Mi­a­mi ut­an en bild av Ver­ca­ces trap­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.