Fal­let

Mord & Mysterier - - Krimpoddar -

Har du in­te lyss­nat på Af­ton­bla­dets podcast Fal­let än så är det dags att änd­ra på det.

Fal­let hand­lar om ett mord i ­Tens­ta 1986. Den då 15-åri­ge ­Sa­mir ring­er till po­li­sen och tar på sig mor­det på sin styv­mam­ma i ­de­ras hem.

Den 1 ok­to­ber 1986 döms 15-åri­ge Sa­mir till slu­ten psy­ki­a­trisk vård.En­ligt tings­rät­ten har han dö­dat sin styv­mam­ma ge­nom att hug­ga hen­ne fle­ra gång­er med en kniv i bröst­kor­gen. Ett år se­na­re drar Sa­mir till­ba­ka sitt er­kän­nan­de och häv­dar att pap­pan är det verk­li­ge gär- nings­man­nen. Han sä­ger att han tog på sig skul­den för att hans pap­pa in­te skul­le ham­na i fäng­el­se. Rätts­re­por­tern Anders Johansson grans­kar det 30 år gam­la mord­fal­let un­der tolv av­snitt. Plats: ­fal­let. af­ton­bla­det.se, itu­nes, acast

Foto: LOTTE FERNVALL

Sa­mir er­kän­de mor­det på sin styv­mam­ma, men var han skyl­dig?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.