Svens­ka mord­histo­ri­er

Mord & Mysterier - - Krimpoddar -

En podcast som tar upp mord­fall och mord­gåtor, i vis­sa fall helt bort­glöm­da så­da­na. Podcast-ma­kar­na häm­tar of­ta si­na fall från ”Po­li­sen gri­per in” och Po­li­sens kri­mi­nalkrö­ni­ka och vi får bland an­nat hö­ra om 18-åri­ge Leif som mör­da­des ut­an­för Falun un­der mit­ten av 70-ta­let och om Fru F som hit­ta­des styc­kad i en väs­ka ut­an­för Gå­sö i Ly­se­kil 1969.

Plats: Podcas­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.