Krull och kri­mi­nell

Mord & Mysterier - - Krimpoddar -

Bob­bo Krull sam­ta­lar, på sitt oef­ter­härm­li­ga sätt, med män­ni­skor som haft er­fa­ren­he­ter från den kri­mi­nel­la värl­den. Här kan du bland an­nat lyss­na på Af­ton­bla­dets kri­mi­nal­re­por­ter Lennart Håård där han be­rät­tar om si­na mö­ten med Chris­ter Pet­ters­son.

Plats: pod­fa­na­tic,pod­tail,acast, itu­nes

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.