En för­bry­ta­re med kvin­no­tyc­ke

Clark Olofs­son

Mord & Mysterier - - Mördargroupies -

Är i dag ­bel­gisk med­bor­ga­re och har sut­tit i fäng­el­se i mer än hal­va sitt liv. Clark Olofs­son, 69, är mest känd för Norr­malm­storgs­dra­mat och har dömts för allt från nar­ko­ti­kabrott och miss­han­del till grova rån. Un­der 1970-ta­let var han of­ta i me­dia och må­la­des ut som en bad boy med stort kvin­no­tyc­ke. När po­li­sen ja­ga­de ho­nom för nya brott el­ler rym­ning­ar var det oftast hos nå­gon kvin­na de fann ho­nom.

Olofs­son för­lo­va­de sig re­dan 1967 i fäng­el­set, någ­ra år se­na­re gif­te han sig i Bel­gi­en och fick barn.

Clark Olofs­son är i dag för­lo­vad med en an­nan bel­gis­ka som han har en son med och vän­tas fri­ges ­ti­di­gast 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.