Satt fängs­lad i 40 år

Lars-Inge Svar­ten­brandt

Mord & Mysterier - - Mördargroupies -

Svar­ten­brandt var en av lan­dets mest kän­da brotts­ling­ar och kal­la­des för Sve­ri­ges farligaste man. Re­dan som 12-åring ham­na­de han på ung­doms­vårds­sko­la. To­talt satt han fängs­lad i över 40 år. Han döm­des för en rad oli­ka brott, mest grova rån. Un­der si­na fäng­el­seår fick han säck­vis med be­und­rar­brev från kvin­nor. Ett äk­ten­skap va­ra­de i 13 år och led­de till tre barn, tio år av des­sa satt han i fäng­el­se. Han ha­de även två barn med en an­nan kvin­na. 1983 för­sök­te hans då­va­ran­de hust­ru fri­ta ho­nom från fäng­el­set men miss­lyc­ka­des. Svar­ten­brandt har själv kal­lat sig för den obot­li­ge psy­ko­pa­ten. Han av­led i april i en lä­gen­hets­brand. Han blev 70 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.