Gif­te sig med en be­und­ra­rin­na

Hel­ge Foss­mo

Mord & Mysterier - - Mördargroupies -

Är för all­tid känd som Kn­ut­by­pas­torn. Foss­mo, i dag 43, döm­des för att ha ­ma­ni­pu­le­rat ”barn­flic­kan” och döm­des år 2004 till livs­tids fäng­el­se för an­stif­tan till mord på sin fru och för an­stif­tan till mord­för­sök på sin gran­ne. Un­der fäng­el­se­ti­den fick han många ­be­und­rar­brev från kvin­nor. En av dem som skrev var en skånsk trebarnsmamma och 2007 gif­te han sig med hen­ne på Kum­laan­stal­ten. Kär­leks­sa­gan ver­kar dock va­ra över då par­ter­na läm­na­de in en ­an­sö­kan om skils­mäs­sa i slu­tet på ju­ni 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.