Daniel Ca­mar­go

72

Mord & Mysterier - - Världens Värsta Mördare -

Kal­las Sa­dis­ten från Chanqui­to och döm­des för våld­täkt och mord på 72 unga flic­kor i Ecu­a­dor. Han när­ma­de sig si­na of­fer och lo­va­de dem en be­lö- ning om de kun­de vi­sa ho­nom till en ­kyr­ka. Han ar­re­ste­ra­des 1986 ba­ra ett par mi­nu­ter ef­ter sitt sista mord på en 9-årig flic­ka. Han bar på en på­se med off­rets ­blo­di­ga klä­der samt ett ex­em­plar av Dosto­jev­skijs Brott och straff.

Daniel Ca­mar­go mör­da­des i fäng­el­set 1994.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.