Pedro Rod­ri­gues Fil­ho

71

Mord & Mysterier - - Världens Värsta Mördare -

Bra­si­li­ans­ke Pedro Rod­ri­gues Fil­ho var ba­ra 14 år då han mör­da­de förs­ta gång­en. 1967 sköt han vice borg­mäs­ta­ren i Al­fe­nas, Brasilien. An- led­ning­en var att hans pap­pa ha­de fått spar­ken. Se­na­re brag­te han även ho­nom om ­li­vet och upp­ges ha sku­rit ut och ätit sin fars hjär­ta. Pedro fängs­la­des var­på han ­ta­git li­vet av 47 av si­na med­fång­ar. To­talt har han fun­nits skyl­dig till 71 mord.

Han släpp­tes 2007.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.