Yang Xin­hai

67

Mord & Mysterier - - Världens Värsta Mördare -

Fy­ra pro­vin­ser i Ki­na ska­ka­des av en våg av bru­ta­la mord mel­lan 1999 – 2003 då he­la fa­mil­jer hit­ta­des ihjäl­slag­na i si­na hem.

Den skyl­di­ge vi­sa­de sig va­ra Yang Xin­hai, en kring­strö­van­de di­ver­se ar­be­ta­re, som ef­ter att ha av­tjä­nat ett straff för våld­täkt, plöts­ligt tog sig in i folks hem ­nat­te­tid be­väp­nad med ham­ma­re och yxa.

Yang Xin­hai av­rät­ta­des 2004.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.