Jeff­rey Dah­mers kvar­ter/ Mil­wau­kee

Mord & Mysterier - - Semestertrend -

Jeff­rey Dah­mer an­ses som en av USA:s värs­ta se­ri­e­mör­da­re och var även nek­ro­fil. Off­ren, minst 17 män, sök­te han upp på oli­ka gay­ba­rer på 1970- och 1980-ta­let. Han döm­des till livs­tids fäng­el­se och av­led 1994 ef­ter en miss­han­del i fäng­el­set. Tor­tyr­hu­set där han höll si­na of­fer fång­na är ri­vet men i Mil­wau­kee er­bjuds nu gui­da­de vis­ning­ar till stäl­len där han le­ta­de upp si­na of­fer. Rund­tu­rer­na har väckt star­ka re­ak­tio­ner hos in­vå­nar­na i sta­den.

Foto: AP

Nå­gon som kän­ner för en öl på Jeff­reys stam­hak?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.