Pedro López

110

Mord & Mysterier - - Världens Värsta Mördare -

Colom­bi­ans­ke Pedro López fick epi­te­tet Monst­ret i An­der­na när hans brott, bok­stav­li­gen, kom upp till ytan. När en flod över­sväm­ma­des i Ecu­a­dor 1979 flöt krop­par­na av fy­ra flic­kor upp från en yt­lig mass­grav. Kort där­ef­ter greps López och i de föl­jan­de för­hö­ren gav han po­li­sen in­for­ma­tion om yt­ter­li­ga­re en grav in­ne­hål­lan­de 59 flic­kor.

Rät­ten fann ho­nom skyl­dig till 110 mord, men han har själv er­känt långt fler fall. Han döm­des i Ecu­a­dor till ett 16-årigt fäng­el­se­straff, men släpp­tes 1994 och ut­vi­sa­des.

I Colom­bia hör­des han om yt­ter­li­ga­re mord och an­sågs va­ra psy­kiskt sjuk, var­på han till­bring­a­de yt­ter­li­ga­re tre år i fäng­el­se.

Se­dan Pedro López för­sat­tes på fri fot 2002 har han in­te setts till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.