Gary Ridg­way

49

Mord & Mysterier - - Världens Värsta Mördare -

1980–1990 ströp Gary Ridg­way 49 pro­sti­tu­e­ra­de kvin­nor un­der sex­ak­ten. Ef­teråt ha­de han sam­lag med de dö­da krop­par­na och dum­pa­de dem se­dan i om­rå­det runt den grö­na flo­den i Washing­ton. I in­ter­vju­er har han kal­lat mör­dan­det för sin ”kar­riär”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.