Mor­det på Tri­ne Jen­sen och Gry Stor­vik

Mord & Mysterier - - Gw:s Teorier -

Tri­ne Jen­sens, 17, kropp hit­ta­des två må­na­der ef­ter att hon an­mäl­des för­svun­nen i en skog ut­an­för Oslo hös­ten 1981. Hon ha­de då va­rit och shop­pat i cen­tra­la Oslo. Gry Stor­vik, 23, var pro­sti­tu­e­rad och job­ba­de på ga­tan i Oslo. Hon hit­ta­des död på en par­ke­rings­plats ut­an­för Oslo den 25 ju­ni 1985 och man fann sper­ma i hen­nes kropp. Fal­len är in­tres­san­ta och bå­da är ty­pis­ka sex­u­al­mord. En hel del i till­vä­ga­gångs­sät­tet och brotts­plat­ser­na ty­der på att det kan va­ra sam­ma gär­nings­man.

Tri­ne Jen­sen

GryStor­vik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.