Retro Li­ne Vin­tage Skiv­spe­la­re/CD/Kas­sett/Ra­dio/USB/Blu­e­tooth

Mord & Mysterier - - Contents -

Suc­cé­spe­la­ren, en ret­ro­pro­dukt som har al­la funk­tio­ner du kan be­hö­va! Av­kod­ning från vi­nyl, CD och kas­sett till MP3. Equa­li­zer och kraf­tig för­stär­ka­re. Dess­utom ut­rus­tad med in­gång så du kan kopp­la in din te­le­fon och ut­gång så man kan kopp­la till yt­ter­li­ga­re för­stär­ka­re och hög­ta­la­re. Skiv­spe­la­ren spe­lar 33/45/78 varv. Stift och tonarm från Au­dio-Te­ch­ni­ca för kri­stall­klart vi­nyl­ljud. AM/FM-ra­dio. MP3. CD-spe­la­re. Kas­sett­band­spe­la­re. Lä­ser CD, CD-R och CD-RW-ski­vor. Fjärr­kon­troll. Li­ne-out så du ex­em­pel­vis kan kopp­la till ex­ter­na ak­ti­va hög­ta­la­re med för­stärk­ning. AUX-in. Hög­ta­la­ref­fekt: 40W (2 in­bygg­da hög­ta­la­re). Mått: 51x22x35cm. Vikt: 7,75kg. Nr 71594............................................................................................2.690 kr

Köp till mat­chan­de bord! Nr 71687.....990kr Pa­ket­pris: 3.490 kr! 2.690 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.