Vad hän­de Emi­lie

Mord & Mysterier - - Contents -

När krop­pen hit­ta­des på julaf­ton 2016 ha­de hon va­rit för­svun­nen i över ett halv­år. Mor­det på 17-åri­ga Emi­lie Meng har ska­kat om he­la Dan­mark. Men för­u­tom en över­vak­nings­bild och en vit skåp­bil finns det få spår som av­slö­jar vad som har

Po­li­sens av­spärr­ning­ar vid plat­sen där Emi­lie Mengs kropp hit­ta­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.