Hjälp oss räd­da de star­kas­te

Mord & Mysterier - - Bilden -

Djur­ri­kets kung­ar och drott­ning­ar be­hö­ver hjälp. Trots att de är bå­de star­ka och lis­ti­ga har de ing­en chans emot ett skar­plad­dat ge­vär. I fem­tio år har vi ar­be­tat med att för­hind­ra dö­dan­det i skyd­da­de om­rå­den runt om i värl­den. För att sät­ta stopp för den avan­ce­ra­de tjuv­jak­ten ar­be­tar vi med myn­dig­he­ter för att bå­de skär­pa la­gar­na och få dem att tilläm­pas. Vi job­bar ock­så för att ef­ter­frå­gan på olag­li­ga pro­duk­ter ska mins­ka. Stöd vårt ar­be­te, bli WWF-fad­der idag! wwf.se/fad­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.