198 DE­SIGN­HO­TELL ATT DRÖM­MA OM

Som sty­lis­ten Pel­la He­de­by dröm­mer om

My Home (Aftonbladet) - - INNEHÅLL - Av Pel­la He­de­by

My Ho­mes Pel­la He­de­by lis­tar 10 ho­tell som hon dröm­mer om att vak­na upp på.

”Att sä­ga att det­ta är min buc­ket­list är kanske tufft. Men med åren har jag in­sett att per­fek­ta ho­tell är just den per­fek­ta in­ram­ning­en på se­mestern. I mi­na ögon är det in­te lyx i ku­bik som räk­nas, ut­an en smak­full av­väg­ning mel­lan per­son­ligt triv­samt och lyx­igt in­spi­re­ran­de. Någ­ra av mi­na tips är klas­sa­de som de­sign­ho­tell – men jag skul­le ge dem al­la en hand­full stjär­nor på min stil­ba­ro­me­ter.”

Prak­tik Ram­b­la.

Ho­tel Emi­le.

Pel­la He­de­by är sty­list och bloggar på My­ho­me.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.