SKA­PA STI­LEN

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM - Av Ni­na Kind­bro

Mixa gam­malt med nytt, men framför allt – välj om­sorgs­fullt ut var­je sak som kom­mer över din trös­kel. Det är ba­ra fa­vo­ri­ter­na

som plat­sar!

3. 1. Lam­pa ”Drop­pe Li­nes”, 430 kr, Watt & Ve­ke. 2. Bänk, 1 250 kr, Se­lect21. Vik­vägg, utrops­pris 1 500 kr, Bu­kowskis. Pall ”La Bo­hè­me”, 1 411 kr, Kar­tell. 5. Spe­gel, 79,50 kr, H&M Ho­me. 6. Pap­pers­fjä­ri­lar på nål, 99 kr, Blue­box. 7. Ke­ra­mik­vas, 99 kr, Bloo­ming­vil­le. Am­pel­rep med trä­ku­lor (ej kru­ka) 155 kr, Fröken Frä­ken. 9. Stol, ”Nar­ci­si”, 3071 kr, Royal De­sign.

MY­HO­ME.SE Du hit­tar al­la sa­ker­na i en shop­gui­de på my­ho­me.se/in­spi­ra­tion/ma­ga­si­net

6.

7.

9.

8.

1.

2.

4.

8.

5.

4.

3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.