FÖR­FAT­TA­REN DE­NI­SE RUDBERGS SOM­MARKÖK

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

I sitt som­mar­hem på 45 kvadrat ut­an­för Stock­holm har De­ni­se Rud­berg en mö­bel hon in­te kan va­ra ut­an. ”Köksön från Ikea som jag själv sat­te ihop för ett par må­na­der se­dan. Jag är så stolt över att jag kla­ra­de det! Här sit­ter jag och skri­ver mi­na böc­ker och lö­ser DN:S svå­ra spe­ci­alsu­do­ku som kom­mer på fre­da­gar.”

Text Char­lot­te Pe­hr­son Fo­to Ca­ro­li­na Byr­mo Läs he­la re­por­ta­get på my­ho­me.se/in­spi­ra­tion/ hem­ma-hos

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.