DE­SIG­NERN ANIT­HA SCHUL­MANS BIST­RO­KÖK

My Home (Aftonbladet) - - INSTAGRAM -

”Jag tyc­ker att kö­ket är det vik­ti­gas­te rum­met i hem­met. Jag är här 50 pro­cent av min tid hem­ma. Jag job­bar här, um­gås med vän­ner, äter mid­da­gar, pysslar med bar­nen. Det är ett mul­ti­rum och vi har in­rett det så. Det är su­per­svårt att ha en stil­ren in­red­ning när man är en små­barns­fa­milj, och vi har hell­re al­la pry­lar fram­me on dis­play än göm­mer un­dan i lå­dor. Vi lå­ter stö­ket va­ra en del av in­red­ning­en. ”

Text Mir­ja Ljung­gren Fo­to Mia Carls­son Läs he­la re­por­ta­get på my­ho­me.se/in­spi­ra­tion/hem­ma-hos

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.