Mys­te­ri­et på Everest

För näs­tan ett se­kel se­dan för­svann Andrew ”San­dy” Ir­vi­ne och Ge­or­ge Mal­lo­ry på Mount Everest. Var de först med att nå top­pen?

National Geographic (Sweden) - - INNEHÅLL - AV MARK SYNNOTT FO­TO AV RENAN OZTURK

För näs­tan ett se­kel se­dan för­svann San­dy Ir­vi­ne och hans klät­ter­part­ner Ge­or­ge Mal­lo­ry högt up­pe på Mount Everest. Nåd­de de top­pen re­dan tju­go­nio år in­nan Ed­mund Hil­la­ry och Ten­zing Nor­gay hyl­la­des som de förs­ta som be­steg värl­dens högs­ta berg? För­fat­ta­ren och hans grupp följ­de i Ir­vi­nes spår i ett för­sök att hit­ta hans kropp – och ka­me­ran som skul­le kun­na skri­va om ber­gets histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.