Bygg din ko­ja bland träd­top­par­na.

National Geographic (Sweden) - - CORONAVIRU­S -

ETT ÄVEN­TYRS­HUS FÖR BAR­NEN I SOM­MAR

Att byg­ga din egen ko­ja bland träd­top­par­na be­hö­ver in­te va­ra så svårt. Du be­hö­ver ba­ra släp­pa fram bar­net i dig och vå­ga tes­ta. Ta det gam­la vir­ket som ba­ra lig­ger där och låt fan­ta­sin flö­da.

Om­vand­la en­kelt trä­den till ett även­tyrs­hus där bar­nen kan lä­sa, bu­sa och ha skoj. Och du be­hö­ver in­te en fär­dig plan för att kom­ma igång. Tvärtom, ut­gå ifrån för­ut­sätt­ning­ar­na på plats och lå­ta fan­ta­sin få sty­ra. Ju mer spän­ning du kan byg­ga in, desto bätt­re. Hos oss hit­tar du allt du be­hö­ver för som­ma­rens mest även­tyr­li­ga pro­jekt!

VILL DU HA ETT LEKFULLT BYGG­PRO­JEKT MED BAR­NEN I SOM­MAR? 159:- (199:-) Röd­färg

469:-/rul­le Tak­papp Ma­ta­ki skif­fer­grå

Från 7,17/lpm Yt­ter­pa­nel Gran, obe­hand­lad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.