KI­NA

National Geographic (Sweden) - - VÄRLDENS TAK -

Pil­gri­mer tar sel­fi­es på Drol­ma La, den högs­ta punk­ten på de­ras fem mil långa ko­ra, en kret­san­de me­di­ta­tiv vand­ring runt Kai­lash i Ti­bet. Ber­get är he­ligt in­om fy­ra re­li­gi­o­ner, och fy­ra av Syda­si­ens flo­der rin­ner upp från plat­ser nä­ra ber­gets fy­ra vä­der­streck. In­dus käl­la lig­ger fy­ra da­gars vand­ring norr om ber­get.

BIL­DER­NA TILL DEN­NA AR­TI­KEL BEKOSTADES DEL­VIS AV OR­GA­NI­SA­TIO­NEN SOUTH ASI­AN JOURNALIST­S AS­SO­CI­A­TION.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.