PULSAR HELION 2 XP50 VÄRMEKAMER­A

National Geographic (Sweden) - - VÄRLDENS TAK -

Den­na vär­me­ka­me­ran är per­fekt till ut­om­hu­sen­tu­si­as­ten som vill skyd­da sitt lä­ger el­ler cam­ping­plats på nat­ten el­ler i ett rädd­nings­team som le­tar e er sak­na­de per­so­ner. An­pas­sar vär­me­bil­den och fram­hä­ver mind­re de­tal­jer du in­te trod­de du kun­de se i mör­ker, upp­le­vel­sen blir enorm. Ut­rus­tad med vi­deo- och still­bilds­in­spel­ning med in­tern­min­ne med in­tern­min­ne som lag­rar tim­vis med vi­deo el­ler tu­sen­tals­fo­ton.

42.995:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.