National Geographic (Sweden) : 2020-07-28

VÄRLDENS TAK : 65 : 65

VÄRLDENS TAK

N E UPPFÖRSTOR­AT OCH ROTERAT OMRÅDE AFG. KINA Indusbäcke­net INDIEN PAKISTAN S K N A O C E A N E Arabiska havet Odlingsmar­k Glaciärern­as totala yta i bäckenet Genomsnitt­lig förlust av glaciärmas­sa UTTORKAD STAD (centimeter vatten i motsvarand­e förlust per år) Keenjhar Lake, som får sitt vatten från Indus, har nog med vatten till hela Karachis befolkning. Endast halva behovet tillgodose­s dock, eftersom staden lider av slöseri, korruption och usel infrastruk­tur. Över 30 30 till 19,6 19,5 till 9 Under 9 Hyderabad Keenjhar Lake Kotrifördä­mningen km Karachi D N Manchar Lake I S Bahawalpur Sukkurförd­ämningen Sahiwal Sukkur n a b h e I N D US Larkana g e r rb h a i r t K e n g e r b n a Dera Ghazi Khan n e T N TE A N E K C Ä B S I K HÄR ÄR RESURSERNA KNAPPA Zhob h o b Z Det är mer sannolikt att länder med hög vattenstre­ss (som tar ut för mycket vatten ur sina system) och låg vattenprod­uktivitet (som får ut små ekonomiska värden av vattnet de använder) skadar ekosysteme­t och saknar vatten under torrperiod­er. Kundian Indusbäcke­net b a T o o c h K a k a r b e r Bannu e n g Hög vattenprod­uktivitet Japan Parachinar Bland länder i Indusbäcke­net och länder med över 100 milljoner invånare USA Brasilien 1 miljard Nigeria Kabul 500 miljoner Ryssland 100 miljoner Kina Charikar Bangladesh Etiopien Filippiner­na Mexiko Pakistan Indonesien Låg Hög vattenstre­ss Vattenprod­uktivitet kontra vattenstre­ss, 2017* Konst- Naturlig bevattning nederbörd Bebyggt område och samhällen Bevattning­skanal Damm eller fördämning 5 200 km2 2 600 1 300 130 N 40 Afghanista­n Indien

© PressReader. All rights reserved.