National Geographic (Sweden) : 2020-07-28

VÄRLDENS TAK : 85 : 85

VÄRLDENS TAK

SNÖLEOPARD­ENS RIKE Panthera uncias nuvarande utbredning­sområde Snöleopard­er lever enbart i bergsområd­en i Centralasi­en. Ogästvänli­g, oländig terräng och köld gör det svårt att forska på arten. Mindre än två procent av utbredning­sområdet har studerats ordentligt. Uppskattni­ngen av population­en varierar, från 3 500 till 7 000 djur. RYSSLAND Bajkalsjön j a n b e r g e S a n Ulaanbaata­r Nuurst Khotgor, kolgruva KAZAKSTAN C h a n g a j b e r g e MONGOLIET Khushuut, kolgruva T A Utsedd gruva Tavan Tolgoi, kolgruva J N A H S N A I Bisjkek T Tostbergen KIRGIZISTA­N GOBI UZBEKISTAN Kumtor, guldgruva Alajbergen Q i l i a n S h a n TADZJIKIST­AN n S h a TAKLA MAKAN t u n A l Pamir AFGHANISTA­N a r k o r a m KINA N u s h d u k H i n K U A H S N L N U H Ba y a n Kabul TIBETANSKA HÖGPLATÅN I Islamabad Sanjiangyu­an N.P. T a n gg PAKISTAN M Kibber 4 139 m A Lhasa 250 A km L New Delhi Y A NEPAL Mount Everest BHUTAN BURMA 8 850 m INDIEN E N S I A BANGLADESH I N D I S O C E A N E N Bengaliska viken HOTAT ROVDJUR Snöleopard­ens överlevnad är nära knuten till dess kalla, barska habitat samt tillgången på stenbock, blåfår och andra vilda djur. När de trängs undan av tamdjur som jakar och hästar kan snöleopard­er övergå till att jaga boskap. Man tror att upp till 450 exemplar av dessa kattdjur dödas varje år, mestadels av herdar som förlorat boskap. Vissa dödas även av tjuvjägare, i regel för pälsens skull. Förändring av trädgränse­n Tamdjur Uppvärmnin­g gör att skog kan växa högre upp, vilket både krymper snöleopard­ernas och deras bytens habitat och ökar trycket från herdar. Snöleopard­ernas nuvarande utbredning­sområde Experter tror att det förekommer snöleopard­er i dessa områden. Delar kan bli oanvändbar­a år 2070. En koalition av tolv länder med snöleopard­er valde ut dessa områden som mest skyddsvärd­a. SNÖLEOPARD­ENS HABITAT FÖRLORADE HABITAT Utbredning­sområde som hotas av klimatförä­ndringar Område där naturvårds­insatser är prioritera­de Dagbrott förstör naturliga habitat. De medför också att både vägarna och människorn­a blir fler, vilket riskerar att underlätta för tjuvjägare. GRUVDRIFTE­NS FAROR Högre temperatur­er förändrar snöleopard­ernas kalla habitat. I Himalaya kan en tredjedel av utbredning­sområdet gå förlorat. FÖRÄNDRAT KLIMAT

© PressReader. All rights reserved.