National Geographic (Sweden) : 2020-07-28

VÄRLDENS TAK : 99 : 99

VÄRLDENS TAK

SIDAN 99 ETT NYTT PERSPEKTIV PÅ VÄDRET Khumbuglac­iären förlust av is 0 m (1962–2018) Ökad avsmältnin­g 8 430 m 75 m förlust Mount Everest 8 850 m 7 945 m Lhotse Sydpasset 8 516 m Ama Dablam 6 812 m NORDVÄGGEN Läger 4 Nordpasset Läger 3 6 464 m Läger 2 Västra utsprånget Läger 1 Sydpassets klätterled Isfallet Khumbu KINA NEPAL 700 meter Baslägret Lobuche 5 270 m m u b h K u g a l 5 315 m Tillfällig station Balkongen Läger 2 Sydpasset Pumoriterr­assen Uppsatt väderstati­on Iskärnepro­v

© PressReader. All rights reserved.