LIS­TAN SOM SVENS­KAR­NA TOP­PAR

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

SS­ve­ri­ge bi­drar helt klart med fle­ra av de skick­li­gas­te spel­upp­läg­gar­na i NHL. Det är ba­ra att kol­la på sta­tisti­ken.

För­ra sä­song­en vann Nick­las Bäck­ström as­sist­li­gan med he­la 60 mål­gi­van­de pass­ning­ar. Och vill man grä­va än­nu li­te dju­pa­re bland siff­ror­na hit­tar vi yt­ter­li­ga­re en svensk et­ta. För räk­nar man en­bart förstaas­sist – allt­så den di­rekt mål­gi­van­de pass­ning­en – ham­nar Da­ni­el Se­din högst upp på lis­tan. Och ut­ö­ver ho­nom vim­lar det av blå­gu­la in­slag på topp-15:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.