STJÄR­NAN SÅ TRÅ­KIG ATT HAN GÖR SUC­CÉ

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

S21- åri­ge Cal­ga­ry-cen­tern Se­an Mo­na­han ha­de en rik­tigt stark fjol­års­sä­song, då han sva­ra­de för 62 po­äng på 81 mat­cher.

Men den unge ka­na­den­sa­ren är, i är­lig­he­tens namn, in­te en li­ka färg­stark prick ut­an­för isen.

Det har gått så långt att han se­dan en tid till­ba­ka fått ett pa­ro­di-kon­to döpt ef­ter sig på Twit­ter, ”Bo­ring Se­an Mo­na­han”, med om­kring 60 000 föl­ja­re. Mo­na­han.

Ett ax­plock från hur in­läg­gen kan se ut:

”Någ­ra klub­bor gick sön­der i kväl­lens match. Jag frå­ga­de min lag­kam­rat John­ny Gaud­reau hur många det var, men han sa att han in­te räk­na­de.”

”Jag sa till Sam Ben­nett att han gjor­de en bra match i kväll, och då sa han tack till mig. Då sa jag var­så­god.”

”Jag har ba­ra spen­de­rat två mi­nu­ter och åt­ta se­kun­der på att lir­ka upp mi­na hör­lu­rar den här må­na­den. John­ny Gaud­reau sa till mig att han har spen­de­rat drygt nio mi­nu­ter.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.