FÖR ALLT I VÄRL­DEN, FÖR­SOV DIG IN­TE!

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Även som NHL-spe­la­re mås­te man stäl­la väckar­kloc­kan och se till att gå upp på morg­nar­na. Om det nu var ­nå­gon som trod­de nå­got an­nat…

Så­väl ta­lang­en Josh Ho-Sang som su­per­stjär­nan Alex­an­der Ove­ch­kin har un­der hös­ten bit­tert fått er­fa­ra kon­se­kven­ser­na av vad som hän­der an­nars.

19-åri­ge Ho-Sang för­sov sig sam­ma mor­gon som New York Is­lan­ders camp skul­le bör­ja, och fick som straff att springa tre tim­mar (!) i are­nans trapp­hus in­nan han skic­ka­des till­ba­ka till sitt ju­ni­or­lag.

– Det är nog med bulls­hit nu! Det är dags att växa upp, vräs­te klub­bens ­ge­ne­ral ma­na­ger Garth Snow.

30-åri­ge Ove­ch­kin? Ja, han låg och sov när res­ten av Washing­ton Ca­pi­tals-kol­le­gor­na var på mor­gon­värm­ning­en in­för mat­chen mot San Jo­se Sharks.

– Jag slar­va­de med alar­met. Jag sat­te kloc­kan på 8.30 pm (20.30) i stäl­let för 8.30 am (08.30), för­kla­ra­de rys­sen – som pe­ta­des och fick sit­ta på läk­ta­ren un­der Sharks-mat­chen till följd av tab­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.