SU­PER­TA­LANG

– i två oli­ka spor­ter!

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Teu­vo Te­rävä­i­nen, 21, är tvek­löst ett av Fin­lands sto­ra NHL-hopp.

Och han har re­dan bör­jat gö­ra av­tryck. För­u­tom att som den sto­re här­fö­ra­ren le­da sitt land till JVM-guld i Mal­mö 2014, är jät­te­ta­lang­ens namn re­dan in­ristat i Stan­ley Cup­buck­lan ef­ter se­gern med Chi­ca­go i vå­ras.

Men att Black­hawks-for­war­den skul­le sat­sa på hoc­keyn var länge ing­en själv­klar­het. Fak­tum är att han var en minst li­ka stor ta­lang – i innebandy.

Te­rävä­i­nen do­mi­ne­ra­de i två oli­ka spor­ter som ju­ni­or, och i som­ras – ef­ter Stan­ley Cup-ti­teln – tog han med sig po­ka­len till sin gam­la in­ne­ban­dy­hall hem­ma i Mo­sa­bac­ka, strax ut­an­för Helsing­fors. 21-åring­en me­nar näm­li­gen att in­ne­ban­dy­å­ren i mångt och myc­ket lig­ger till grund för

hoc­keyfram­gång­ar­na.

Fo­to: AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.