SOLRESAN

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Ste­ven Stam­kos. 12 FEB­RU­A­RI 2016: Tam­pa Bay Light­ning–Nashvil­le Pre­da­tors 14 FEB­RU­A­RI 2016: Tam­pa Bay Light­ning–St Lou­is Blues 15 FEB­RU­A­RI 2016: Flo­ri­da Pant­hers–Pitts­burgh Pen­gu­ins 18 FEB­RU­A­RI 2016: Flo­ri­da Pant­hers–San José Sharks

SDet är in­te dumt att kom­ma bort från ett mörkt och kylsla­get Sve­ri­ge mitt i vin­tern – och nju­ta av vär­men i se­mester­pa­ra­di­set Flo­ri­da i stäl­let. Det bäs­ta av allt är att det finns två NHL-lag här, så det går verk­li­gen att kom­bi­ne­ra sol, bad och shop­ping med hög­kva­li­ta­tiv hoc­key. Bå­de Tam­pa Bay Light­ning och Flo­ri­da Pant­hers har långa sjok av hem­ma­mat­cher i feb­ru­a­ri, som för öv­rigt in­ne­bär sport­lovs­ti­der i Sve­ri­ge om du är ute ef­ter en av­kopp­lan­de fa­mil­je­re­sa.

I Tam­pa är det näs­tan all­tid full­satt och bra tryck, och den mon­st­ru­ö­sa jum­bo­tro­nen är näs­tan en ­at­trak­tion i sig.

Dess­utom spe­lar la­get en fart­fylld och un­der­hål­lan­de hoc­key, med bland and­ra Ste­ven Stam­kos och fir­ma Victor Hed­man/An­ton Strål­man i spet­sen. Pant­hers hem­maa­re­na lig­ger li­te trå­kigt till i när­he­ten av ett gi­gan­tiskt köp­cent­rum men i när­lig­gan­de Fort ­Lau­der­da­le och Mi­a­mi är det omöj­ligt att in­te ha det gött!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.