THE RE­AL DE­AL

NHL-bibeln - - Nhl 2015/2016 -

Way­ne Gretzky kal­lar ho­nom en stör­re ta­lang än Sid­ney Cros­by och Sid­ney Cros­by kal­lar ho­nom ”väl­digt, väl­digt spe­ci­ell”.

Men hur tän­ker då egent­li­gen 2000-ta­lets kanske all­ra mest hy­pa­de ishoc­key­spe­la­re själv? Tja, Ed­mon­tons nya su­per­fe­no­men ver­kar mest ta he­la upp­stån­del­sen med ro. – Press har jag fått hands­kas med un­der lång tid. Det är inga pro­blem, sä­ger Con­nor McDa­vid, 18.

Text: Jo­han Lin­der­stam

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.